#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

عکس های ارسالی سفره هفت سین دانشجویان

1402-01-15

مسابقه مسابقه

سین هشتم سفره هفت سینت، عکس برای ما
موسسه آموزش عالی تابران
 مهمان سین هشتم «سفره هفت سین» زیبای شماست

میخواهیم عکس های سفره هفت سینتون رو برای ما بفرستید و ما به بهترین، با نظر خود شما جایزه بدیم.

علی مهدوی مقدم امیر محمدزاده آتنا جاویدی
عطیه عمارلو الهام شاملو مبینا پورصفا
آنتا جاویدی مائده اتحاد نرگس نوری زاده
نجمه حمیدی زینب قربان زاده زهرا صرافان
هما قوامیان ملیکا سادات عبادی محبوبه امیریان زو
نذیر غلامی نرگس سلطان دوسن نسترن بیک زاده

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad