#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام رضا ع مبارک باد

1401-03-29

میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام رضا ع مبارک باد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad