#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

1400-07-20

خواجه شمس الدين محمد شيرازی، شاعر بزرگ قرن هشتم (قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران و غزل سرایان نامی ایران و جهان است. وی حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغيب است. حافظ را نمی توان از سنخ شاعران تک بعدی و تک ساحتی محسوب و تفکر شاعرانه اش را تنها به يک وجه خالص تفسير و تاويل کرد.

 

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید                     که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad