#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

بازدید اردوی یکروزه فرهنگی تفریحی

1401-09-23

بازدید اردوی یکروزه فرهنگی - تفریحی

آرامگاه فردوسی، باغ ملک و کلیسا

انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی با همکاری حوزه فرهنگی برگزار می کند:

ثبت نام:
حضوری: چهارشنبه ۲۳ آذر (ساعات اداری)
غیرحضوری: اینجا کلیک نمایید.

هزینه ثبت نام:
۵۰/۰۰۰ تومان

زمان:
حضور در دانشگاه: ۸:۳۰ صبح
پنج شنبه ۲۴ آذر
ساعت حرکت ۹صبح و برگشت ساعت ۱۵

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad