#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

طرح همدلی و احوال پرسی دانشجویان

1400-07-20

موسسه آموزش عالی تابران با همکاری دفتر مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:
شرکت در طرح همدلی و احوال پرسی ۱۴۰۰
ویژه کلیه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی

مهلت شرکت در طرح: ۳۰ مهرماه۱۴۰۰

لینک ورود جهت شرکت در طرح دانشجویی همدلی ۱۴۰۰

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad