#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

راهپیمایی روز جهانی قدس در سال 1402

1402-01-24

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از کلیه استادان، دانشجویان و کارکنان موسسه آموزش عالی تابران دعوت می شود در راهپیمایی روز جهانی قدس، شرکت نمایند

وعده ما

روز جمعه 25 فروردین 1402 - ساعت 9 صبح- ضلع شرقی میدان 15 خرداد -  مقابل بانک صادرات

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad