#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

13 شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

1400-06-15

سیزده شهریور، سالروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز ملی نجوم گرامی باد.

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی یکی از دانشمندان بزرگ ايران است که در علوم حكمت، اخترشناسي، رياضيات، تاريخ و جغرافيا فعالیت‌های ارزشمندی را به انجام رسانده است که بسیاری از آنها برای نخستین بار توسط او صورت پذیرفته است.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad