#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

دعوت از دانشگاهیان جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

1400-11-21

با توجه به وضعیت قرمز شهر مشهد از کلیه دانشگاهیان محترم دعوت بعمل می آید در راهپیمایی خودرویی و موتوری 22 بهمن شرکت نمایند.
 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad