#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تعطیلی کلیه فعالیتهای ادای و آموزشی سوم خرداد

1403-03-02

پیرو اطلاعیه استانداری خراسان رضوی

 به منظور بهره گیری آحاد مردم (استادان، دانشجویان و کارکنان) عزیز از فیض حضور شهدا، پنجشنبه سوم خرداد دانشگاه تابران تعطیل می باشد.

روابط عمومی دانشگاه تابران

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad