#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برنامه حضور و دورکاری کارکنان بخش های اداری دانشگاه

1400-07-20

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، برنامه حضور و دورکاری بخش های اداری دانشگاه براساس جدول ذیل می باشد. لطفا در ساعات اداری (7 الی 14) با شماره داخلی و در زمان دورکاری با آیدی ایشان تماس فرمایید. ضمنا شماره تماس (همراه) ایشان صرفا جهت پاسخگویی در ساعات اداری می باشد.

 
ایام دور کاری ایام حضور در هفته داخلی آیدی پیام رسان شماره تماس واحد نام و نام خانودگی
- ایام هفته 105 @tabaranamoozesh 09024693311 آموزش روح اله دهقان سرند
- ایام هفته 106 @tabaran_graduate1 09153227440 آموزش آزاده وحیدی فر
- ایام هفته 123 @tabaran_amoozesh2 09155253502 آموزش آروین توکلی
- ایام هفته 173 @tabaran_amozesh1 09017071846 آموزش سید مجتبی طباطبایی
- ایام هفته 108  @tabaran_graduate2 09366095631 آموزش تکتم دانایی زاده
- ایام هفته 116 @Tabaran_Research 09155060051 پژوهش منیره تجلی یزدی
- ایام هفته 109 @Farahangitabaran 09307902554 فرهنگی وحید جامی محرری
- ایام هفته 128   09387002788 امور مالی و شهریه مهدی ثابتی
- ایام هفته 110 @Tabaran_mali2 - امور مالی و شهریه فرزانه نعمتی زاده
- ایام هفته 147 @tabaran_dabirkhane 09936614829 دبیرخانه رمضانعلی واله
- ایام هفته 130 @tabaran_it - فناوری و اطلاعات امیر منظم وطن دوست
- ایام هفته 175 @tabaraniso 09010287945 ارتباط با جامعه و صنعت لادن قدرتی
- ایام هفته 101 @tabaranpr 09159208531 حوزه ریاست هاشم حصارکوشکی
و یا شماره 09021157595  ارسال نمایند-   @tabaranpr   دانشجویان محترم می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را به آیدی

-

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad