#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انتصاب خانم دكتر آيناز سامير به سمت مدير گروه زبان انگليسي

1401-06-10

پيرو پيشنهاد معاونت علمي و فرهنگي موسسه آموزش عالي تابران و با عنايت به مراتب دانش و شايستگي، به موجب اين حكم از تاريخ 1401/06/01  به سمت مدير گروه آموزشي زبان انگليسي موسسه آموزش عالي تابران، منصوب مي گرديد.

اميد است در انجام وظايف محوله، تحت نظارت مستقيم معاونت علمي و فرهنگي و در راستاي اهداف و خط مشي موسسه آموزش عالي تابران، موفق باشيد.  

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad