#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انتصاب مشاور رئيس موسسه آموزش عالي تابران در امور زنان و خانواده

1403-04-20

دكتر حسن ايزانلو سرپرست موسسه آموزش عالي تابران با ابلاغ حكمي خانم دكتر سيده زهرا فاطمي را به عنوان مشاور خود در امور زنان و خانواده منصوب نمودند. در بخشي از اين حكم آمده است:

با عنايت به تعهد و تجارب ارزنده سركارعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان مشاور رئيس موسسه آموزش عالي تابران در امور زنان و خانواده به مدت يكسال منصوب مي‌شويد. در اين راستا، شايسته است در تعامل سازنده و هم افزا با ساير اركان موسسه نسبت به تحقق موارد ذيل همت گماريد:

1.همكاري و هماهنگي با بخش‌هاي مختلف ستادي و سازماني موسسه و تهيه پيشنهاد براي بسترسازي ارتقاء كيفيت زندگي بانوان، بخصوص در زمينه سلامت زنان؛

2.برنامه ريزي براي طراحي الگوي ارتباطي و تاثيرگذاري بانوان نخبه بمنظور توانمند كردن ساير بانوان؛

3.اعلام و پيگيري برنامه‌هاي مربوط به امور بانوان در موسسه، شناسايي آسيب‌ها و مشكلات موجود در اين زمينه و ارائه راهكارهاي ممكن؛

4.ارتقاء نقش بانوان عضو هيات علمي و غير هيات علمي موسسه در سرآمدي علمي، فرهنگي و تربيتي و نيز اداره موسسه؛

 5.ارانه پيشنهاد براي افزايش روحيه نشاط و اميد در دانشجويان خانم در مقاطع مختلف تحصيلي؛

6.پيگيري تسهيلات لازم براي ارتقاء كيفيت زندگي بانوان شاغل در موسسه؛

 7.برگزاري جلسات مستمر بانوان موسسه با مديران مرتبط به‌منظور همفكري و استماع نظرات؛

 اميد است با استعانت از درگاه ايزد متعال در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.

 

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad