#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انتصاب خانم دکتر مونا طباطبایی به سمت معاونت علمی و فرهنگی

1401-06-10

با حکم رییس موسسه آموزش عالی تابران، خانم دکتر مونا طباطبایی یزدی به عنوان سرپرست معاونت علمی و فرهنگی منصوب شد.

نظر به مراتب تعهد، دانش، شايستگي و نيز تجارب ارزنده شما در مديريت دانشگاهي و امور آموزش عالي، به موجب اين حكم از تاريخ 1401/06/01 به سمت سرپرست معاونت علمي و فرهنگي موسسه آموزش عالي تابران منصوب مي گرديد.

اميد است با جلب مشاركت اعضاي هيات علمي، اساتيد مدعو، كاركنان و دانشجويان اين موسسه آموزش عالي در تحقق اهداف و خط مشي اين مؤسسه آموزش عالي موفق و مؤيد باشيد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad