#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

گزارش فعالیتهای هشت ساله دانشگاه از سال 1392 تا سال 1400

1400-07-11

بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی موظف شدند تا گزارش خلاصه ای از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود را از سال تحصیلی 1392 تا 1400 منتشر نمایند. موسسه آموزش عالی تابران نیز خلاصه ای از فعالیتهای خود را بر اساس چشم انداز و ماموریت مصوب در حوزه های آموزشی، پژوهشی فرهنگی و اداری تنظیم و منتشر نمود.

جهت دریافت گزارش فعالیتهای هشت ساله دانشگاه از سال 1392 تا 1400 اینجا را کلیک کنید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad