#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تعطیلی دانشگاه در روز شنبه 1 مهر ماه 1402

1402-06-30

به اطلاع استادان و دانشجویان محترم می رساند پیرو تصمیم شورای موسسه، روز شنبه تاریخ 1 مهرماه  کلیه بخشهای آموزشی و اداری دانشگاه تعطیل می باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه تابران

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad