#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

سومین سالگرد درگذشت دکتر بهرام طوسی

1401-11-09

 یاد و خاطره مرحوم دکتر بهرام طوسی، عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی تابران و استاد پیشکسوت گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد در سومین سالگرد درگذشت ایشان، گرامی باد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad