#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برگزاری دوره های آموزشی مجازی یاریگران زندگی

1400-06-30

یاریگران زندگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ایفای وظایف و مسؤلیت های خود در همکاری با معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، در این عرصه گام های مؤثری برداشته و با برنامه ریزی منسجم و هدفمند اقداماتی به منظور پیشگیری از بروز مسائل و آسیب های اجتماعی صورت داده است.

به منظور آشنایی دانشجویان با روش های مدیریت چالشهای اجتماعی، دوره های آموزشی ویژه برنامه ریزی شده است. جهت آگاهی از دوره های آموزشی مدیریت چالشهای مذکور به "آموزشگاه مجازی یاریگران زندگی" مراجعه نمایید.

لینک ورود:   lhlms.ir

زمان برگزاری دوره: اول مهرماه ۱۴۰۰

ویژه دانشجویان (همراه با اعطای گواهی پایان دوره)

 

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad