#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

دانشجویان گرامی متقاضی وام شهریه

1402-08-17

 قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام_شهریه نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲

آغاز ثبت نام وام کمک شهریه دانشجویی از ۱ الی ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲
افتتاح حساب و ثبت شماره حساب بانک تجارت و شماره شبای آن به نام شخص متقاضی وام

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad