#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

1401-08-15

 بر اساس بخشنامه ارسالی وزارت علوم، کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ملزم به تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان می باشند.

آخرین مهلت: ۳۰آبان ماه ۱۴۰۱

https://portal.saorg.ir/registration-the-applicant/?redirect_to=/mentalhealth/&reauth=1

 شایان ذکر است تکميل این فرم ها برای تمامی دانشجویان در کلیه مقاطع الزامی است و نیاز اصلی پرونده دانشجویی شما می باشد، ضمنا اطلاعات فرم شما محرمانه و محفوظ خواهد بود.

عدم تکميل این فرم ها به منزله عدم همکاری دانشجو تلقی گردیده و عواقب ناشی از آن متوجه ادامه تحصیل وی خواهد بود.

 

روابط عمومی دانشگاه تابران

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad