#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اردوی فرهنگی تفریحی پارک جنگلی شاندیز

1402-08-17

اردوی فرهنگی-تفریحی پارک جنگلی شاندیز
ویژه دانشجویان

 زمان:
سه شنبه ۲۳ آبان دانشجویان پسر
چهارشنبه ۲۴ آبان دانشجویان دختر

 هزینه اردو: ۱۰۰ هزار تومان، همراه با میان وعده و ناهار

 مهلت ثبت نام: ۲۱ آبان

توجه:
تکمیل و تحویل فرم موافقت نامه دانشجویی، رعایت پوشش و کفش مناسب اردو و همراه داشتن وسایل شخصی و لباس گرم الزامی می باشد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام و دریافت فرم موافقت نامه دانشجویی به امور فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید.

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad