#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

کارگاه آموزشی تخصصی کاربرد نرم افزارهای مالی شرکت اوراش

1403-03-06

کارگاه اموزش تخصصی کاربردهای نرم افزارهای مالی شرکت اوراش(سیستم یکپارچه مالی و حسابداری)

زمان شنبه 12 خرداد ماه 1403 ساعت 16

آیدی جهت ثبت نام:

@haniehhz

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad