#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

مراسم توجیهی نو دانشجویان سال تحصیلی 1401

1401-07-16

حوزه فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی تابران برگزار می کند:

مراسم توجیهی نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۱

آشنایی با مدیران‌ و کارشناسان گروه های آموزشی
آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و فرهنگی
پخش کلیپ های آموزشی و فرهنگی
اجرای برنامه های هنری و شاد


زمان برگزاری:

دوشنبه: ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱
ساعت: ۱۰ الی ۱۱:۳۰ صبح
(ویژه نو دانشجویان مقاطع کارانی و کارشناسی ورودی ۱۴۰۱ در گروه های آموزشی مدیریت، حسابداری و فقه و حقوق اسلامی)

چهارشنبه: ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۰الی ۱۱:۳۰ صبح
(ویژه نو دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی ۱۴۰۱ در گروه های آموزشی زبان انگلیسی، روان شناسی و گرافیک)

 جهت دریافت کارت دعوت در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ در ساعات اداری به حوزه فرهنگی و دانشجویی مراجعه فرمایید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad