#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

وضعیت قرمز کرونایی و تغییر زمان حضور و دور کاری کارکنان

1400-05-11

به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد با توجه به وضعیت قرمزکرونایی در شهر مشهد، برنامه حضور و دورکاری کارکنان در کانال تلگرام دانشگاه به نشانی Tabaran_ac@ اطلاع رسانی می گردد. بر این اساس  از دانشجویان عزیز درخواست می گردد.از مراجعه حضوری در دانشگاه خودداری فرمایند. و بر اساس برنامه حضور و دورکاری کارکنان، امورات کاری خود را صرفا در ساعت اداری از طریق شماره داخلی، آی دی کارکنان بخش های مختلف پیگیری نمایند.


 دریافت هرگونه نامه، دانش نامه و .... صرفا بر اساس روزهای حضور واحد دبیرخانه و هماهنگی با کارکنان همان بخش امکان پذیر می باشد. 
 

 هر گونه شکایت و انتقادی را می توانید به آی دی تلگرام tabaranpr@ ارسال نمایید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad