#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

شرکت دانشجویان گروه فقه و حقوق اسلامی در مسابقات موت کورت دانشگاهیان

1403-04-03

در معنای اصطلاحی، موت کورت نوعی فعالیت است که در آن دانشجویان حقوق سعی می‌کنند با ایفاء نقش‌های حقوقی چون وکیل، دادستان، داور، قاضی، نماینده حقوقی دولت یا قربانی و … در دو فاز کتبی و شفاهی با تیم‌های مقابل خود به رقابت بپردازند. مسابقات شبیه‌سازی دادگاه تنها تکیه بر شواهد و سخنانی دارد که پیش از مسابقه در قالب یک متن مشترک به تمامی تیم‌ها ارایه می‌شود که این متن به سناریو، حقایق پرونده یا پرونده فرضی معروف است. در واقع، هدف اصلی این رقابت‌ها عملی سازی رشته حقوق و تقویت قوه استدلالی دانشجویان است. در همین راستا دانشجویان گروه فقه و حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی تابران در این رقایت ها که با حضور 45 تیم برگزار گردید شرکت نموده و حائز رتبه هفدهم گردیدند.

دانشجویان شرکت کننده در این دوره رقابت ها آقایان و خانم ها: پوریا خسروی، صالح کاخکی، امیررضا قربانی، احسان خرمی، مائده میرزائی، الناز شفیعی، غزاله بیک زاده

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad