#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

فراخوان برپایی بازارچه خود اشتغالی دانشجویی

1401-08-24

فراخوان برپایی بازارچه خود اشتغالی دانشجویی

 جهت ثبت نام و اعلام نام بازارچه خود حداکثر تا روز پنج شنبه تاریخ ۲۶آبان ماه۱۴۰۱ به حوزه فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید.

بازارچه خوداشتغالی
دانشجویان گرامی برای تحویل تقاضای خود به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید.

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad