#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

معرفی خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مشهد

1400-08-30

مراحل ثبت نام:
دانشجو غیر بومی پس از انتخاب واحد در نیمسال جاری، می بایست پس از تماس با خوابگاه مورد نظر و بازدید از محل آن و رضایت از وضعیت اسکان، برای دریافت نامه (معرفی به خوابگاه) به حوزه فرهنگی و دانشجویی موسسه مراجعه نمایند.

شماره تماس ۳۵۲۲۷۲۱۵
داخلی ۱۰۹
آدرس حوزه فرهنگی (پیام رسان اجتماعی):

@Farahangitabaran

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad