#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

به همت انجمن علمی روانشناسی برگزاری کارگاه آموزش جرات مندی

1403-03-06

 

به همت انجمن علمی روانشناسی ، کارگاه آموزش مهارت جرات مندی با حضور استاد بهروزباغستانی و با حضور دانشجویان علاقه مند برگزار گردید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad