#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی

1400-05-13

ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شد

 زوجینی که حداقل یک نفر  از آنها دانشجو بوده  و تاریخ  رسمی عقد آن ها  در فاصله زمانی  ۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۱اردیبهشت۱۴۰۰ می باشد.  می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.

ezdevaj.nahad.ir

۳۸۴۵۱۵۲۷  __۰۹۱۵۷۵۸۳۶۰۴  
ستاد ازدواج  دانشجویی استان(جشنواره مسیر خوشبختی)

@setad_ezdevaj

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad