#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برگزاری انتخابات مجازی انجمن علمی گروه روانشناسی

1400-12-22

 

مهلت نام نويسي :
پايان روز يكشنبه ۲۲ اسفند ماه۱۴۰۰

بازه ي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي:
۲۳ الي ۲۶ اسفند ماه

 زمان برگزاري انتخابات مجازی:
جمعه ۲۷ اسفند ماه ( ۹ صبح الي ۲۳) از طریق ادوبی کانکت

نحوه نام نويسي:
(ارسال نام و نام خانوادگي و عكس ۳×۴ يا مناسب به آيدي فرهنگي زير)
Farahangitabaran@

شرايط ثبت نام:
_دانشجوياني كه حداقل يك ترم گذرانده اند
_دانشجويان فعال و پويا
_شركت در فعاليت هاي عملي و... انجمن و جلسات انجمن

اطلاعات بيشتر:
Farahangitabaran@     

anjoman_tabaran@

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad