#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انتخاب دانشجویان برتر جایزه البر ز 1400

1400-12-25

بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ شمسی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی، از طریق اعطای - جایزه بنیاد البرز- به همت مردی خیراندیش و نیک سیرت، مرحوم حسینعلی البرز تأسیس و وقف گردیده که طی بیش از نیم قرن، چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده و این مهم در سالهای اخیر در قالب همایشهای ملی با همکاری مراجع ذیربط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محقق شده است .

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad