#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

واکسیناسیون دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

1400-06-20

بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان فعال شده است. در اطلاعیه مذکور آماده است دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی می توانند با مراجعه به سایت (https://salamat.gov.ir) و درج کد ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه، جهت دریافت واکسن ثبت نام نمایند.

موسسه آموزش عالی تابران فهرست اسامی و شماره دانشجویی دانشجویان را به مراجع ذیصلاح ارسال نموده است.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad