#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

1400-07-10

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

بر اساس بخشنامه ارسالی وزارت علوم، کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ملزم به تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان می باشند. لطفا جهت دریافت فرم الکترونیکی به سامانه های ذیل مراجعه نمایید:

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth

 مهلت نهایی: 30 مهرماه 1400

بدیهی است دانشجویانی که اقدام به تکمیل فرم الکترونیکی ننمایند، پرتال دانشجویی آنان مسدود می گردد.

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad