#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برگزاری جشن و جلسه توجیهی نو دانشجویان

1401-07-19

مراسم ویژه نو دانشجویان گروه های آموزشی حسابداری، مدیریت و فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال تحصیلی 1402-1401 موسسه آموزش عالی تابران روز دوشنبه با حضور مدیران گروه و مسئولان دانشگاه برگزار گردید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad