#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان

1400-08-30

قابل توجه دانشجویان گرامی

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان با نظارت مرکز مشاوره و به صورت الکترونیکی

انجام می گردد.

شرکت در این طرح برای همه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی و در مهلت مقرر (حداکثر تا 30 مهر ماه 1400) الزامیست.

لطفا جهت دریافت فرم الکترونیکی کارنامه سلامت به سامانه های ذیل مراجعه نمایید:

ورود به سامانه الکترونیکی کارنامه سلامت جسم (http://portal.saorg.ir/mentalhealth)

ورود به سامانه الکترونیکی کارنامه سلامت روان (http://portal.saorg.ir/physicalhealth)

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad