#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان انگلیسی

1400-12-08

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان انگلیسی

دانشجویانی که قصد دارند درس پایان نامه را در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400انتخاب نمایند، موظف هستند پیشنهاد موضوع پایان نامه (پروپوزال) خود را حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، برای مدیر گروه (خانم دکتر طباطبایی) ارسال نمایند.
بدیهی است تاریخ مذکور، تمدید نخواهد شد.

آیدی فضای مجازی مدیر گروه:
tym62@
ایمیل مدیر گروه:
uni.tabatabaee@gmail.com

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad