#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تعطیلی روزهای یک شنبه از ساعت 8 ال ی11 واحد آموزش دانشگاه

1401-09-12

 به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند روزهاي يك شنبه ساعت 8 الي 11 واحد آموزش دانشگاه به دليل برگزاري جلسات پاسخگو نمي باشد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad