#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تاریخ برگزاری امتحانات به تعویق افتاده

1401-10-24

قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی، بعلت تعطیلی دانشگاه در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و شنبه مورخ 21، 22 و 24 دی ماه، تمامی امتحانات روز 21 دی ماه در روز شنبه مورخ 8 بهمن ماه و امتحانات روز 22 دی ماه در روز یک شنبه 9 بهمن ماه و امتحانات روز 24 دی ماه در روز دوشنبه 10 بهمن ماه در همان ساعات قبلی برگزار خواهد شد.

همچنین امتحانات مقطع کارشناسی ارشد که در روز های چهارشنبه، پنج شنبه و شنبه تاریخ های 21، 22 و 24 دی ماه به علت برودت هوا تعطیل شده است به ترتیب در روزهای یکشنبه 2 بهمن، دوشنبه 3 بهمن و سه شنبه 4 بهمن ماه در همان ساعت قبلی برگزار می گردد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad