#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تمديد مهلت ثبت نام از دانشجويان کلیه مقاطع 1402

1402-07-19

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان محترم موسسه آموزش عالی تابران می رساند مهلت ثبت نام در کلیه مقاطع برای روز های پنج شنبه و شنبه تاریخ های 20 و 22 مهر ماه تمدید گردیده است لطفا از ساعت 8 الی 12 به واحد آموزش مراجعه نمایید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad