#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه زمان جدید انتخاب واحد و شروع کلاسهای نیمسال دوم

1401-11-03

قابل توجه دانشجویان محترم

باتوجه به تعویق امتحانات، زمان جدید انتخاب واحد و شروع کلاسهای نیمسال دوم 1402-1401 به شرح زیر می باشد:

 انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 1402-1401 :

از 18 لغایت 21 بهمن ماه 1401

 شروع کلاسهای نیمسال دوم 1402-1401 :

23 بهمن ماه 1401

 بازه حذف و اضافه :

از 6 لغایت 8 اسفند ماه 1401

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad