#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 1400

1400-10-02

قایبل توجه دانشجویان محترم
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 منتشر گردید، جهت مشاهده تقویم 
اینجا  کلیک نمایید.
کلیه تقویم های آموزشی را می توانید از صفحه اصلی سایت سربرگ   آموزشی و پژوهشی   و گزینه   تقویم آموزشی   مشاهده نمایید.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad