#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

تمدید مهلت انتخاب واحد تا سه شنبه 26 بهمن

1400-11-23

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند مهلت انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 تا ساعت 23 روز سه شنبه 26 بهمن ماه تمديد گرديد.

اين مهلت به هيچ وجه مجددا تمديد نخواهد شد و عدم انتخاب واحد، به منزله انصراف از تحصيل تلقي مي گردد.

آن دسته از دانشجويان كه قصد دريافت مرخصي تحصيلي در اين نيمسال تحصيلي را دارند، مي بايست از 15 اسفندماه، جهت انجام مراحل اداري به دانشگاه مراجعه نمايند.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad