#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

شيوه نامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 1401

1401-10-18

دانشجوي گرامي/ با سلام

شيوه نامه امتحانات پايان ترم- نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1401

ضمن آرزوي سلامتي و موفقيت براي دانشجويان گرامي، با توجه به برگزاري حضوري امتحانات پاياني نيمسال  اول 1402-1401، توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نماييم:

1- كليه امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1401 از تاريخ 19 دي ماه لغايت 6 بهمن ماه صرفا به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

2-  كارت ورود به جلسه امتحان از تاريخ 15 دي ماه پس از تاييد نهايي فرم اطلاعلات شخصي و انجام ارزشيابي اساتيد در دسترس خواهد بود.

3- حضور در جلسه امتحان پايان ترم طبق روز و ساعت درج شده در كارت ورود به جلسه امتحان بوده و از ورود دانشجويان پس از شروع آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.

4- همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحان جهت شركت در تمامي امتحانات پايان ترم الزامي مي باشد.

5- از همراه داشتن كيف، جزوه، تلفن همراه، ساعت هوشمند و... در محل برگزاري امتحان جدداً خودداري فرماييد، در غير اينصورت بمنزله تقلب محسوب مي‌گردد. همچنين متذكر مي شود دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال نگهداري وسايل، كيف و موبايل دانشجويان ندارد.

6- امضاي ليست حضور و غياب در جلسه امتحان به معناي حضور مي‌باشد و در صورتي كه آن ليست مربوط امضاء نشود، به منزله غيبت در امتحان محسوب خواهد شد.

7- داشتن ماسك در تمامي زمان حضور در مكان دانشگاه و جلسه امتحان الزامي است.

8- هرگونه تقلب در جلسه امتحان منجر به درج نمره 0/25 براي درس مربوط خواهد شد.

                                                                واحد آموزش موسسه آموزش عالي تابران

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad