#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان پسر مشمول

1400-12-22

به اطلاع می رساند طبق بخشنامه نظام وظیفه فقط تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ می توانید جهت تکمیل فرم و اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند.
دانشجویانی که تا  تاریخ ۲۵ اسفند ماه مراجعه ننمایند، موسسه هيچ مسئوليتي در قبال عدم صدور معافيت تحصيلي و مخالفت حوزه نظام وظيفه با ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad