#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برگزاری کارگاه آشنایی با تدوین پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

1401-03-19

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی (آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان به کمک فناوری و مترجمی) می رساند، موسسه آموزش عالی تابران به منظور آشنایی با فرایند تدوین پایان نامه ویژه دانشجویان درس سمینار، کارگاه آموزشی برگزار می کند.

عنوان کارگاه: آشنایی با تدوین پایان نامه
زمان: چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
ساعت: ۱۴ تا ۱۶
محل برگزاری: اتاق ۴۰۷

شرکت در کارگاه برای کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری درس سمینار را انتخاب کرده اند، الزامی می باشد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad