#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

انتصاب مدير گروه حسابداری

1401-11-13

 انتصاب  مدير گروه حسابداری

 پيرو پيشنهاد معاونت علمي و فرهنگی موسسه آموزش عالی تابران و با عنايت به مراتب دانش و شايستگی، آقای عبدالرضا قربان صباغ به سمت مدير گروه آموزشی حسابداری موسسه آموزش عالی تابران، منصوب  گرديدند.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad