#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه تغییر امتحانات روز شنبه 9 تیرماه

1403-03-27

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان

باتوجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 8 تیرماه 1403 و نیز با عنایت به اینکه موسسه آموزش عالی تابران یکی از شعب اخذ رای می باشد، لذا امتحانات روز شنبه 9 تیرماه با تغییرات و بصورت زیر برگزار خواهد شد.

 

روز و ساعت قبلی امتحانات انتقال به                  روز و ساعت جدید امتحانات

شنبه 9 تیرماه ساعت 8 صبح انتقال به      چهارشنبه 27 تیرماه ساعت 8 صبح

شنبه 9 تیرماه ساعت 10 صبح انتقال به   چهارشنبه 27 تیرماه ساعت 10 صبح

شنبه 9 تیرماه ساعت 12 ظهر انتقال به   چهارشنبه 27 تیرماه ساعت 12 ظهر

شنبه 9 تیرماه ساعت 15 بعدازظهر (مقطع کارشناسی ارشد) انتقال به  چهارشنبه 20 تیرماه ساعت 15 بعدازظهر (مقطع کارشناسی ارشد)

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad