#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان انگلیسی

1401-01-28

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان انگلیسی
 بررسی پروپوزال‌ها زیر نظر اساتید گروه زبان انجام شده است و نظرات داوران بر روی پروپوزال‌ها برای شخص دانشجو و استاد راهنما از طریق ایمیل ارسال گردیده.
 آن دسته از دانشجویانی که پروپوزال آنها مورد تایید با اصلاحات قرار گرفته است می‌بایست زیر نظر استاد راهنمای خویش اصلاحات را انجام داده و مابقی پروسه تحقیق خود را ادامه دهند.

 آن دسته از دانشجویانی که پروپوزال آنها پس از بررسی مورد تأیید قرار نگرفته است و یا هنوز موفق به تحویل پروپوزال خود نشده اند، فقط تا ۵ اردیبهشت فرصت دارند تا اصلاحات را انجام داده و فایل اصلاحات خود و یا فایل پروپوزال را تکمیل و جهت تعیین وقت دفاع برای مدیر گروه ارسال نمایند. بدیهی است زمان مذکور تمدید نخواهد شد و عدم ارسال فایل تا تاریخ ذکر شده منجر به عدم صدور مجوز دفاع پایان‌نامه در ترم کنونی خواهد شد (دانشجو تا آخر شهریور ۱۴۰۱ مجاز به دفاع  پایان‌نامه نخواهد بود).

آیدی فضای مجازی مدیر گروه
tym62@
ایمیل مدیر گروه:
uni.tabatabaee@gmail.com

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad