#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

دستور العمل اجرایی انتخاب دانشجوی برتر

1400-07-03

به هدف انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه علمی، پژوهشی و فرهنگی و تقویت روحیه خود باوری و ایجاد رقابت سالم و نشاط علمی بین دانشجویان، موسسه آموزش عالی تابران دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی برتر را تدوین و به تصویب هیات امنا رسانده است و از سال تحصیلی 1401-1400 لازم الاجرا می باشد و دانشجویان برتر طبق دستورالعمل مذکور انتخاب می گردند.

دستورالعمل مذکور در قسمت آیین نامه ها و فرم ها در وب سایت بارگزاری گردیده است. (دریافت دستورالعمل)

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad