#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم و فوری در خصوص واکسیناسیون

1400-08-15

با توجه به بخشنامه های ارسالی وزارت علوم و احتمال بازگشایی و از سرگیری آموزش حضوری، از دانشگاهیان محترم (استادان، دانشجویان و کارکنان) درخواست می گردد اطلاعات کارت واکسن خود را در سامانه بارگذاری نمایند. بدیهی است در صورت از سرگیری آموزش حضوری، افراد فاقد کارت واکسن امکان حضور در دانشگاه و شرکت در کلاسها را نخواهند داشت.

فرایند:

۱) به سامانه کارت واکسن وزارت بهداشت مراجعه و پس از تکمیل اطلاعات، لینک کارت واکسن خود را دریافت نمایید.

آدرس سامانه دریافت کارت واکسن وزارت بهداشت:

https://vcr.salamat.gov.ir/fa

۲) به سامانه ثبت اطلاعات کارت واکسن دانشگاه تابران مراجعه و ضمن تکمیل اطلاعات، لینک کارت واکسن خود را ثبت نمایید.

آدرس سامانه ثبت اطلاعات کارت واکسن دانشگاه تابران:

https://forms.gle/Uk9jdkohr46dNf9k6

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad