#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم تغییر زمان انتخاب واحد

1401-06-10

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 1400 و قبل از آن می رساند، با توجه به تداخل انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید، زمان انتخاب واحد به تاریخ 20 الی 25 شهریور ماه تغییر می یابد.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad